احمد منتظری حصر روحانی سالگرد

عمل نکردن به وعده رفع حصر، نقطه سیاهی در کارنامه روحانی است

زیتون-فیروزه رمضانزاده: با وجود وعده‌های حسن روحانی برای رفع حصر از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی٬ هنوز این قفل ۶ ساله بسته مانده است. مسئولیت و دلایل این حصر غیرقانونی را هم هیچ نهادی به عهده نگرفته و در