احمد صدری

من شما را به چالش دعوت می‌کنم

زیتون- لی لا نیکان: چند سال پیش در تهران، هوای اشعار خیام را در سرم داشتم، با خودم رباعیات خیام را می‌خواندم و آنها را

آخرین مطالب