احمد سلامتیان

دکتر یزدی؛ هفت دهه تلاش یک «مصدقی»

«اذکروا محاسن موتاکم، وکفوا عن مساویهم»؛ روایتی از پیامبر اسلام «فاذکروا موتاکم بالخیر»؛ به روایت از امیر مومنان علی فارغ از بحث سلسله روایت حدیث

آخرین مطالب