احمد خمینی،قاجاریه،مراجع تقلید،حسن خمینی،رسولی محلاتی،عمامه گذاری

از احمدِ«ملّاک» تا احمد خمینی

زیتون-احسان مهرابی: مراسم عمامه‌گذاری احمد خمینی، فرزند حسن خمینی، بازتاب‌های گسترده‌ای داشته و برخی از هواداران آیت‌الله خامنه‌ای با انتقاد از «اشرافی» بودن این مراسم، او را توصیه به تبعیت از «ساده‌زیستی» آیت‌الله خمینی کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد «ساده‌زیستی» آیت‌الله خمینی