احمد جنتي

اگر افراد فاقد صلاحیت از بررسی شورای نگهبان گذر کردند، مردم با بصیرت به آنها رأی ندهند

زیتون- دبیر شورای نگهبان در مراسمی انتخاباتی که با بودجه بسیج و سپاه در ورامین برگزار شد، ضمن ادعای اینکه مجلس خبرگان می تواند اختیارات رهبری را کم و زیاد کند، به ردصلاحیت همه حامیان جنبش سبز اعتراف کرد و