احسان یارشاطر

احسان یارشاطر در گذشت

زیتون– احسان یارشاطر، مدیر پروژه دانشنامه ایرانیکا٬ در گذشت. احسان یارشاطر٫ گذشته از مدیریت پروژه دانشنامه ایرانیکا٬ بنیان‌گذار مرکز ایران‌شناسی در آمریکا نیز بود. او در سن ۹۸ سالگی در کالیفرنیای آمریکا چشم از جهان فرو بست. او متولد سال ۱۲۹۹ بود.