احسان محرابی

نقد هاشمی و استانداردهای دوگانه

نسل جدید و یا مردم ایران «حافظه تاریخی ندارند».این انتقاد برخی از مخالفان هاشمی رفسنجانی از کسانی است که در روزهای گذشته از او تمجید کرده و یا در مراسم تشییع جنازه او شرکت کرده‌اند.گروهی نیز تاکید دارند که نقش

پروژه پرستوها

« باکره ای؟ از تمام مواضع؟»، این سئوال را بسیاری از زندانیان زن سیاسی در بازجوئی‌ها شنیده‌اند. اسفند سال ۸۸ در دقایقی که در راهروهای بند ۲۰۹ زندان اوین باید سرپا و رو به دیوار می‌ایستادم تا به گفته بازجو،