بایگانی

۲۷ اسفند ۱۳۹۴

کار ناتمام هاشمی

احسان ابراهیمی

۱- داوری درباره اکبر هاشمی رفسنجانی برای کسانی چون من که نسل دوم خردادیم، جز در سایه تحولات سیاسی کشور از زمان دوم خرداد میسور و مقدور نیست. تقسیم کارنامه سیاسی او هم به دو دوره پیش و پس از ادامه…

۱۷ بهمن ۱۳۹۴

حصر و چند احتمال

احسان ابراهیمی

پیام تلفنی اخیر زهرا رهنورد به ساعد باقری بار دیگر موضوع حصر رهبران جنبش سبز را در صدر رسانه های خبری تحلیلی قرار داده است. جای هیچ بحث و شکی نیست که حصر رهبران جنبش سبز امریست خلاف تمام قوانین ادامه…