احزاب

علی مطهری: قیام مسلحانه خط قرمز است، نه انتقاد

زیتون- نایب‌ رییس دوم مجلس در همایش فصلی خانه احزاب در وزارت کشور  گفت «خط قرمز ما انتقاد و مخالفت نیست بلکه خط قرمز ما قیام عملی و مسلحانه است.» علی مطهری در ادامه سخنرانی اش در این جلسه وظیفه