احتکار

کاسبانِ کرونا

زیتون ـ مهسا محمدی: «ماسک نداریم»، «الکل نداریم»، «ژل ضدعفونی کننده نداریم». اینها جملاتی است که این روزها اگر بر روی در داروخانه‌های ایران نوشته