اجرای حکم

???? آتنا دائمی بازداشت شد

زیتون– آتنا دائمی، صبح امروز، پیش توسط سپاه ثارالله بازداشت شد؛ این بازداشت احتمالا برای اجرای حکم صورت گرفته است. به گزارش «زیتون» آتنا دائمی،