اجاره منزل مبله

اجاره منازل مبله مصداق اشاعه فحشاست

زیتون- دادستان شیراز از برخورد قاطع با عرضه کنندگان منازل مبله خبرداد و گفت که با افرادی که خارج از ضوابط موجود به اجاره منازل خود اقدام می‌کنند، برخورد می‌شود.  صالحی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در گفتگو