بایگانی

۰۵ تیر ۱۳۹۵

بریتانیایی که دیگر کبیر نیست

مارک ایستون سردبیر امورداخلی بی‌بی‌سی

همه‌پرسی درباره آینده عضویت در اتحادیه اروپا یک زخم کهنه را در بریتانیا یا “پادشاهی متحده” باز کرده است. گسلی که باعث شکاف در بدنه سیاست و ساختارهای سنتی بریتانیا شده است. حالا مشخص نیست آیا این “پادشاهی” همچنان می‌تواند ادامه…