ابوبكر بغدادي

حضور علنی سرکرده داعش در یکی از مساجد شهر فلوجه

زیتون-  روزنامه تایمز انگلیس نوشت: تصاویری که یک شبکه عراقی اخیرا پخش کرده نشان می دهد که ابوبکر بغدادی، سرکرده داعش با برخی از کودکانی که در مسابقه حفظ قرآن در فلوجه شرکت کرده بودند صحبت می‌کند. به گفته این