ابوالفضل بازرگان

روزی که نامه‌ استعفای بازرگان را به دفتر امام دادم

در یکی از روزهای زیبای پاییز، به مناسبت سالروز استعفای دولت موقت با مهندس ابوالفضل بازرگان، برادرزاده نخست‌وزیر دولت موقت که از ابتدای دولت تا پایان آن به مدت ٢٧۵ روز سمت ریاست دفتر نخست‌وزیر و معاونت نخست‌وزیر در امور