بایگانی

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

پیام تشکر دبیرکل نهضت آزادی ایران

زیتون- ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران پس از ترخیص از بیمارستان پیامی برای تشکر از کسانی که در مدت بستری بودن از احوال او جویا شدند، فرستاد. او پس از چند روز بستری بودن در بیمارستان پارس روز پنجشنبه همزمان ادامه…

۱۷ اسفند ۱۳۹۴

بیانیه تحلیلی نهضت آزادی ایران:

دستاورد ها و پیامدهای انتخابات هفتم اسفند ۱۳۹۴

ابراهیم یزدی

زیتون– دبیر کل نهضت آزادی ایران، با صدور بیانیه ای  به «دستاورد ها و پیامدهای انتخابات هفتم اسفند ۱۳۹۴» پرداخت. ابراهیم یزدی،  در این بیانیه  «از دولت اعتدال و امید به عنوان مجری انتخابات که تمام سعی و همت خود ادامه…

۲۱ بهمن ۱۳۹۴

هر مخالف نظامی خواستار تغییر و سقوط نظام نیست

ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران :

دبیرکل نهضت‌آزادی‌ایران با انتشار یک بیانیه تحلیلی،   با استقبال از «موفقیت دولت در سیاست خارجی»، ابراز امیداوری کرد که دولت« در سیاست داخلی نیز از هنر مذاکره برای کاهش و حل اختلافات داخلی و هموار کردن راه برای مشارکت همه‌ی ادامه…