بایگانی

۲۱ فروردین ۱۳۹۵

روحانی از پشتوانه‌ مردمی‌اش استفاده نمی‌کند

گفتگو با ابراهیم یزدی

زیتون- مهدی نوربخش: ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی در ۸۵ سالگی همچنان تحولات سیاسی ایران را به صورت منظم دنبال می‌کند و فشارهای سیاسی و مشکلات جسمی او را از توجه به موضوع‌های سیاسی بازنداشته است. آقای یزدی که در ادامه…