ابراهیم مددی

حکم زندان نایب رییس سندیکای اتوبوس‌رانی تایید شد

زیتون– حکم زندان پنج سال و سه ماه ابراهیم مددی تایید شد. ابراهیم مددی، نایب رییس سندیکای شرکت واحد، به دلیل فعالیت‌های صنفی از سوی دادگاه بدوی به ۵ سال وسه ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم در دادگاه

????نایب رییس سندیکای شرکت واحد به حبس محکوم شد

زیتون– ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای شرکت واحد، به دلیل فعالیت‌های صنفی از سوی دادگاه به۵ سال وسه ماه حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش «زیتون» او در شعبه ۲۶دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و اخلال

نایب رییس سندیکای کارگران اتوبوس رانی در دادگاه انقلاب محاکمه شد

زیتون- ابراهیم مددی، نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد، روز گذشته (شنبه) در شعبه ۲۶دادگاه انقلاب محاکمه شد. سندیکای کارگران شرکت واحد خبر داد که او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی محاکمه شده