آیدا قجر

دندان لقی به نام نادر قاضی‌پور

انتشار فیلم سخنان نادر قاضی‌پور در شبکه‌های اجتماعی موجی از اعتراض را به دنبال داشت. هرچند سخنان و مواضع او نسبت به زنان سابقه‌ای چندین