بایگانی

۱۵ شهریور ۱۴۰۰

دانشگاه‌نرفته‌ای که برای دانشگاه تعیین تکلیف می‌کند

تحول آموزش در سایه «تاکیدات آقا»

زیتون ـ یلدا امیری: روزنامه همشهری روز دوشنبه ۱۵ شهریور در گزارشی به ایجاد تغییر و تحول گسترده در رشته‌های دانشگاهی پرداخت. بر اساس این گزارش در سال تحصیلی پیش رو حدود صد برنامه درسی خصوصا در میان رشته‌های علوم ادامه…