آزار خیابانی

۷۵تا ۹۸ درصد زنان ایرانی مورد آزارخیابانی قرارگرفته‌اند

زیتون– شهلا اعزازی٬ مدیرگروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران٬ خبر از آزار خیابانی بین ۷۵ تا ۹۸ درصد زنان ایرانی داد. او ضمن انتقاد از کمبود آمار در زمینه میزان آزارهای خیابانی برای زنان با بیان اینکه آزارهای جنسی همزمان