آزادی تفکر

مطهری: اسلام با آزادی تفکر موافق است ولی با آزادی عقیده موافق نیست

زیتون- علی مطهری نایب رییس مجلس گفت که «بهائیت یک فرقه خرافی است که توسط استعمار بوجود آمده است و بر آمده از فکر و اندیشه نیست و لذا حق آزادی تبلیغ ندارد.» مطهری عصر پنجشنبه درمناظره «حدود آزادی بیان و