بایگانی

۰۹ آذر ۱۳۹۵

عاملی برای پیشگیری از تبدیل شدن شکاف‌ قومی به شکاف‌‌های فعال

آرمان سليمی؛ کارشناس جامعه‌شناسی سیاسی

اگر از منظر جامعه‌شناسی سیاسی و امنیت جامعه‌ای موضوع تشکیل فراکسیون‌های جدید در مجلس شورای اسلامی با محوریت مطالبات قومی را مورد تحلیل قرار دهیم، می‌بایست دو مساله‌ی بافتار اقوام به‌عنوان یکی از نیروهای اجتماعی موثر در عرصه سیاست ایران ادامه…