آرمان

تاج زاده: باید از شعار «عبور از روحانی» بپرهیزیم

زیتون– مصطفی تاجزاده  در نخستین گفتگوی خود پس از آزادی به روزنامه آرمان  با تاکید بر اینکه «نباید چالش‌های جریان اصلاحات را تنها به تندروی‌ها تقلیل داد بلکه کندروی‌ها را نیز باید در سرنوشت جریان اصلاحات تاثیرگذار قلمداد کرد» گفت : «باید از