آتنا فرقدانی

???? آتنا فرقدانی آزاد شد

زیتون- آتنا فرقدانی دقایقی پیش از زندان اوین آزاد شد. به گزارش «زیتون»  او که با صدور حکم نهایی مدت حبسش  از ۱۲ سال و

۱۸ ماه حبس، حکم نهایی آتنا فرقدانی

زیتون- دادگاه تجدید نظر حکم زندان آتنا فرقدانی را کاهش داد. به گزارش «زیتون» با صدور حکم نهایی مدت حبس این کاریکاتوریست را از ۱۲ سال

آخرین مطالب