بایگانی

۲۶ بهمن ۱۳۹۴

آتنا دائمی با قرار وثیقه هفتصد میلیون تومانی آزاد شد

زیتون- آتنا دائمی، فعال مدنی و حقوق کودک که از روز ۲۹ مهر۱۳۹۳ در زندان اوین به سر می‌برد با قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی تا زمان صدور حکم قطعی از زندان آزاد شد. دائمی بیشتر توسط قاضی مقیسه اتهام تبلیغ ادامه…