آبتین غفاری

بخشنامه تازه سازمان زندان‌ها؛ ناظر کیست، ضمانت اجرایی چیست؟

زیتون ـ سولماز ایکدر: این نه اولین بار و نه احتمالا آخرین بار است که جمهوری اسلامی برای ملزم کردن «دستگاه‌های زیر مجموعه‌اش» به «رعایت قوانین» اقدام به صدور بخش‌نامه کرده است.عموما پس از بروز یک فاجعه این اتفاق می‌افتد؛