آبتین بکتاش

اعتراض به تداوم بازداشت نرگس محمدی و زندانیان سیاسی

زیتون– جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق بشری در اعتراض به بازداشت و زندان انفرادی خانم نرگس محمدی و سایر زندانیان سیاسی عقیدتی٬ بیانیه‌ای صادر کردند. در این بیانیه تاکید شده است: «مطابق اصل بیستم قانون اساسی همه