آبان

حملات سایبری و پدافند «غیرعامل»

زیتون: پس از ساعت‌ها تایید و تکذیب٬ در نهایت عصر روز گذشته (سه شنبه) وقوع یک حمله سایبری دیگر در ایران به صورت رسمی توسط شورای عالی امنیت ملی تایید شد. روز گذشته شهروندان در شهرهای مختلف خبر دادند که