آبادان،خرمشهر،آب،خوزستان،جنگ

شورشِ آب شور در خرمشهر و آبادان

زیتون -مهسا محمدی: تیر ماه ۹۷، پس از ۱۸ سال، موضوع شوری و نبود آب در آبادان و خرمشهر به شورش و کشته شدن معترضان منجر شد. اعتراض‌های مردم خرمشهر و آبادان که از چند هفته پیش آغاز شده در روز