فروردین ۲۵, ۱۴۰۲

از حجاب اسلامی به حجاب اجباری؛ تاریخ یک تغییر

الف: به‌نظر می‌رسد که حکومت قصد دارد با فشار و تهدید و ابلاغیه وضعیت حجاب را به قبل از جنبش برگرداند. باید امید داشت نیروی مردم باز آزادی را متذکر شود. این نیرو را اما اپوزیسیون راست با توهمات و