فروردین ۱۰, ۱۴۰۲

«نظام مقدس» گروگان حماقت‌های «عصر بی خبری»؛ میانجی‌گری چین میان ایران و عربستان

میانجی‌گری چین  میان عربستان سعودی و ایران از یک سال پیش با عربستان سعودی به بحث گذاشته شده بود. معلوم نیست کدام کشور این پیشنهاد را در ابتدا با دیگری به‌گفتگو گذاشته اما هردو حد اقل در دو موضع نگرانی‌های