مهر ۱۷, ۱۴۰۱

گذار از جمهوری اسلامی، سناریوها و هزینه‌ها 

جنبش «زن، زندگی، آزادی» وارد چهارمین هفته ظهور و بروز خیابانی خود شده است؛ جنبشی که ترکی عمیق روی ساختار حقیقی جمهوری اسلامی انداخت و صدای لرزه پایه های آن در سراسر جهان شنیده شد. جان باختن زنده‌یاد مهسا امینی

یک روز اعتراض در دانشگاه مشهد

اگر روزی نبودیم این وقایعی که در دانشگاه فردوسی اتفاق افتاد را به آیندگان برسانید : روز یک‌شنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱ در حالیکه جمعیت معترضین در دور میدان علوم جمع شده بود ، بسیجیان موافق نظام با پرچم ها

اعلام حمایت و همراهی ۲۶۶ نفر از روحانیان اهل سنت با مطالبات و معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی»

زیتون- ۲۶۶ نفر از مدرسان علوم دینی، امامان جماعت و روحانیان اهل سنت با صدور بیانیه‌ای حمایت قاطع خود را از «مطالبات به‌حق و قانونی مردمی» اعلام و «بازداشت و قتل و کشتار معترضان» را به شدت محکوم کردند. در