مهر ۱۲, ۱۴۰۱

قدرتِ احمق‌ساز 

شاید، یکی از درس‌هایی‌که از تکیه بر تجربه‌ی بسیاری از دولت‌داران و حکومت‌به‌دستان بتوان آموخت، شناخت «قدرت»، و به‌گونه‌ی خاصّ، «قدرت‌سیاسی» باشد. شناخت ویژه‌گی‌های نهفته در آن. گاهی، دست‌کم، با نیم‌نگاهی به‌آئینه‌ی گذشته‌ی نه‌چندان دور و تاریخ‌سیاسیِ زنده‌ی سرزمین‌مان، بیش‌وکم

برای جمعه خونین زاهدان 

یکی از ویژگی‌های بارز تحقیقات اجتماعی و سیاسی در ایران مرکزمحوری و بی‌توجهی به اتفاقات و حوادث مناطق پیرامونی است. این درحالی است که اکثر تحولات و رخدادهای سیاسی و اجتماعی مناطق حاشیه‌ای و پیرامونی از مرکز کشور تاثیر می‌پذیرد

آخرین تار موی…

  دوستان هی می‌پرسند چرا در این زمانه بیم و امید ساکتی؟ راستش دو مطلب تحلیلی نوشته‌ام و کنار نهاده‌ام. آخر دیگر چه سخنی مانده است با حکومتی که نه گوشی برای شنیدن دارد و نه مهارتی برای دیالوگ؟ دیالوگ

۶۵ نفر از اساتید دانشگاه شریف خطاب به مسئولان: به اشتباهات خود در عرصه حکومت‌داری اقرار کنید؛ دست از استبداد رای بر دارید

سخنی با دانشجویان و انذاری به مسئولان: دانشجویان گرامی ما اگر چه همیشه در دردها و کاستی ها همراه شما نبوده ایم، امّا خواسته‌های به حقّ شما را درک می‌کنیم. جوان امروز ایرانی حقّ دارد برافروخته باشد، از ستمی که

دهه هشتادی‌ها چه می‌خواهند؟ 

در حالی که در اعتراضات اخیر می‌توان گروه‌های مختلف از نسل‌های متفاوت را مشاهده کرد، اما بار این اعتراضات بر دوش دهه هشتادی‌ها افتاده و برخی هیجانات سال‌های اول جوانی را توجیه‌گر این اعتراضات معرفی می‌کنند. دکتر مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس