شهریور ۱۱, ۱۴۰۱

برای عباس معروفی 

سال ۱۳۷۸- مشهد سال سوم دبیرستان، مدرسه فرهنگ مشهد. زنگ آخر، معلم ادبیات، خانم خزانه‌داری خواست چند دقیقه‌ای بعد از کلاس منتظر بمانم تا همه بروند. دلهره داشتم. کاری نکرده بودم که از تنبیه بترسم. فکر کردم شاید بابت حرف‌هایی