مرداد ۱۴, ۱۴۰۱

انقلاب و مداحیِ پاپ

شعر شیعی و شعر عاشورایی در قرون نخستین، شعری است مطلقاً شیعی و با سویه‌های سیاسی آشکار. شعری بی‌پروا در پرداختن به مقاطع پرچالش تاریخ اسلام و صریح در بیان موضع شیعیان در مسایل مناقشه‌برانگیز. اقتضای سیاست مقاومت و هویت‌سازی

اعضای مقتول از خاندان حسین در کربلا

درآمد در باب داستان کربلا و ماجراهای مرتبط با آن رخداد، بسی اختلاف است. هرچند می توان شماری از این اخبار متفاوت و متعارض را با هم جمع کرد. با این همه تأمل در این روایات مختلف و متعارض مهم