اردیبهشت ۱, ۱۴۰۱

ایمان، ذهن و ذکر (۶) | گفتاری از محمد جواد اکبرین

زیتون– «ایمان، ذهن و ذکر» عنوان سلسله گفتارهای روزانه‌ای است از محمدجواد اکبرین، دین‌پژوه،که هم‌زمان با کانال تلگرامی نویسنده در زیتون نیز منتشر می‌شوند. این نواندیش دینی در این سلسله گفتارهای صوتی در نیمه‌دوم ماه رمضان می‌کوشد مواجهه‌‌ای نو با

مناجات‌نامه قدر در سیاره رنج

‍ تو‌ را خدا می‌خوانند و مرا انسان. چه کسی تو را و مرا بدین نام خواند؟ نمی‌دانم. شاید همو که دوست‌تر می‌داشت میانِ ‌ما، نه سخن از «من و تو»که سخن از «من و او »باشد. «او» تو‌ باشی

آنکارا چگونه روسیه و غرب را خشنود نگه می‌‌دارد؟ 

نزدیک به دو ماه پس از آغاز جنگ اوکراین، به نظر می‌رسد که روابط ترکیه و این کشور هرگز تا این حد مستحکم نبوده است؛ آنهم در حالی که سیاست ایجاد توازن میان متخاصمین، همچنان با دقت از سوی دولت