شهریور ۲۱, ۱۳۹۹

از زوال تعزیه تا ساخت «سنت نو»

زیتون ـ آرش فروغی: نخستین مراسم عزاداری ثبت‌شده برای عاشورا  مربوط به سال ۳۵۳ ق. در شهر بغداد است. عزالدین ابن اثیر در کتاب الکامل فی‌التاریخ نقل می‌کند که معزالدوله دیلمی دستور داد: « مردم در روز عاشورا دکان‌هایشان را

کشتار ۶۷، میرحسین موسوی و سازمان عفو بین‌الملل

توضیح:  نگران‌کننده است که موضوع و یادبود و سالگرد «کشتار ۶۷ و عاملان و بانیان آن» از دوگانه‌ی انسانی و حقوق‌بشری «قربانی و جنایتکار» به سه‌گانه‌ی «کشتار ۶۷، میرحسین موسوی و سازمان عفو بین‌الملل» تغییر یافته است (ببینید). دردناک است