Daily Archives: اسفند ۱۴, ۱۳۹۸

۱۴ اسفند ۱۳۹۸

🍃 زنده| تعلیق حج عمره برای تمامی مسلمانان

چین: لزوما منشأ کرونا ما نیستیم

۱۴ اسفند ۱۳۹۸

زندگی باید کرد…

۱۴ اسفند ۱۳۹۸

گزارش زیتون از شرایط دشوار پناهجویان بین مرز ترکیه و یونان:

نه راه پس نه راه پیش

زیتون ـ احسان نادرپور: در همین روزهایی که دنیا در حال دست و پنجه نرم کردن با ویروس کروناست، بحرانی دیگر در حال نطفه بستن و رشد در مرز آسیا و اروپاست. شبی که در هیاهوی ادلب، روسیه نیروهای دولت ترکیه را ادامه…