مهر ۲۰, ۱۳۹۵

شرایط کشور در حوزه فرهنگی و اجتماعی چندان رضایت‌بخش نیست

زیتون– شورای هماهنگی راه سبز امید در تحلیل خود از وضعیت پر تنش سیاسی و اقتصادی که به دست نااهلان انقلاب و تندروهای افراطی در جامعه رقم خورده است، تنها راه برون‌رفت از آن را تحقق حاکمیت مردم می‌داند. در  بیانیه

مدایح «با» صله

زیتون ـ مهسا محمدی: هر سال با از راه رسیدن ایام محرم و آغاز عزاداری‌های جمعی در ایران‌، بحث بر سر میزان دریافتی مداحان و بالاخص مداحان معروف بالا می‌گیرد. اینکه آنان چه مبلغی دریافت می‌کنند؟ آیا اساسا این کار