فلسفه و زندگی

«رندی آموز»؛ زندگی آن‌قدرها هم‌ جدی نیست

وقتی عینی و از بالا به زندگی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که واقعا همه چیز بی اهمیت است چون هیچ کدام از ما تا دویست سال آینده زنده نخواهیم بود حتی اگر خالق یک اثر مهم باشیم یا ثروتمندترین فرد قرن خود باشیم بازهم این عالم تدریجا از بین می‌رود…

«زندگیِ نیازموده ارزشِ زیستن ندارد»

پوپر می‌گوید که هر زن و مردی فیلسوف است، فقط برخی فیلسوف‌های بهتری هستند. این برداشت غیرنخبه‌گرایانه از فلسفه به زندگی روزمره ارتباط پیدا می‌کند.…

فلسفه در ایران چگونه مبتذل می‌شود؟

ما باید نگران ابتذال باشیم، یعنی هر کسی نمی‌تواند حرف‌های بدیهی بزند و اسم آن را هم فلسفه بگذارد. اما یک معنای دیگر ابتذال فلسفه در ایران این است که بگوید دغدغه زندگی روزمره را ندارد و در یک سطح بالاتری دارد فکر می‌کند و سوالاتش جهانی است

آیا فلسفه نسبتی با «زندگی روزمره» دارد؟ 

دوستِ شوخ‌طبعی از روی مزاح به یکی از اهالی فلسفه گفته بود نانواها اگر یک هفته سر کار نروند خیلی‌ها گرسنه خواهند ماند؛ شما اهالی فلسفه اگر یک هفته در خانه بمانید چه اتفاقی خواهد افتاد؟