بایگانی

۲۰ آذر ۱۳۹۹

شادی‌هایی که غرق شد

      #روز_جهانی_حقوق_بشر #خط_سوم  

۱۵ آذر ۱۳۹۹

ز گهواره تا گور آزادی بجوی

  گهواره تا گور آزادی بجوی #محمد_ملکی ۱۳۱۲ – ۱۳۹۹  

۱۱ آذر ۱۳۹۹

علیه سکوت

#خشونت_علیه_زنان در تعریف سازمان ملل، هرگونه رفتاری است که می‌تواند به آسیب بدنی، جنسی یا روانی زنان بینجامد. (روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان) #خط_سوم

۲۰ بهمن ۱۳۹۸

طرح ۱