واکاوی فمینیسم در زمانه ما | الهیات و فلسفه دین زنانه‌نگر

محمدرضا واعظ: این‌که تصویر غالب و رایج از خدا در ادیان سنتی، مذکر است، چقدر بر فهم ما از دین، واقعیت مذهبی و برهم کنش‌های اجتماعی و سیاسی ما اثر نهاده است؟ آیا ممکن است که این نمادهای مذکر در وصف خدای ادیان تنها بر ساخته‌های فرهنگی و اجتماعی باشند؟ آیا می‌توان از تصویر خدای مذکر … ادامه خواندن واکاوی فمینیسم در زمانه ما | الهیات و فلسفه دین زنانه‌نگر