اثر شخصیت اقتدارگرا/دموکراتیک در خوانش از دین/باور

همان‌گونه که در هر اندیشه‌ای، شخصیتِ اندیشه‌ساز را می شود رد یابی کرد، بین قرائت و خوانش هر نوع دین و باوری نیز می‌توان شخصیت و روان و اندیشه باورمند که نقش میانجی و مفسر را بازی می‌کند، رد گیری کرد.  به بیان دیگر، این انسان است که آنی را که می‌خواند و می‌شنود، تفسیر می‌کند … ادامه خواندن اثر شخصیت اقتدارگرا/دموکراتیک در خوانش از دین/باور