نام‌نامه | ۱۰

سعید مرتضوی: نوعی قصاب که فرق گاو و روزنامه را نمی‌فهمید. نوعی قاضی باهوش که متن اعترافات هر متهمی را از قبل می‌دانست. قاضی اسبق شعبه ۱۴۱۰ سابق. قاضی مسبوق دادگاه مطبوعات. طول ۱۲۰ سانت و عرض ۸۰ سانت. مسئول واحد اعزام روزنامه‌نگاران به خارج از کشور. وی موفق شد صدها روزنامه‌نگار را برای تحصیل … ادامه خواندن نام‌نامه | ۱۰