نام‌نامه | ۵

علم الهدی: معاونت اجرایی خداوند در استان های خراسان شمالی، جنوبی، رضوی و غیره. دشمن همه چیزهایی که به نحوی زیبا، موزون و تفکربرانگیز هستند. وی نیز مانند بسیاری از مردان عیاش فقط به بدن زنان، خوشگذرانی، بزن و بکوب، پارتی، حال کردن، لباس شیک، دامن زنان، موسیقی مبتذل، هنرپیشه های سکسی سینما، مدل مو … ادامه خواندن نام‌نامه | ۵