سومین روز اعتصاب؛ شهردار تهران برخورد امنیتی با رانندگان را تایید کرد 

زیتون-هم‌زمان با سومین روز اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اعتراضات عمومی در ایران که پس از افزایش شدید قیمت نان و مواد غذایی شروع شده بود، ادامه دارد. در روزهای اخیر دامنه‌ی اعتراضات به استان‌های فارس و اصفهان نیز کشیده شده و جو بسیاری از شهرها امنیتی بوده و اینترنت قطع یا … ادامه خواندن سومین روز اعتصاب؛ شهردار تهران برخورد امنیتی با رانندگان را تایید کرد