بایگانی

۲۱ تیر ۱۳۹۵

یک گروه نظامی کُرد مسئولیت حمله به اتومبیل نماینده اسلام‌آباد غرب را پذیرفت

زیتون- گروه عقاب‌های آزادی شرق کردستان مسئولیت حمله به کاروان حامل نماینده اسلام‌آباد غرب در مجلس و تعدادی دیگر از مسوولین محلی استان کرمانشاه که منجر به کشته شدن یک راننده و یک مسئول محلی شد را پذیرفت. گروه عقاب‌های ادامه…