بایگانی

۰۲ اسفند ۱۳۹۶

دیوان عالی آمریکا اشیای باستانی ایران را غیرقابل مصادره اعلام کرد

زیتون– دیوان عالی آمریکا امکان هرگونه مصادره کتیبه‌های هخامنشی ایران را رد کرد. دیوان عالی آمریکا٬ بالاترین مرجع قضایی این کشور، حکم دادگاهی را که پیش از این اجازه مصادره و فروش کتیبه‌های هخامنشی متعلق به ایران را داده بود، رد ادامه…