بایگانی

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

وال استریت ژورنال بررسی کرد افول پادشاهی نفت عربستان در آسیا

زیتون- با برکناری علی النعیم وزیر نفت عربستان سعودی، موقعیت این کشور بعنوان برترین تأمین‌کننده نفت خام در خاورمیانه درخطر است. عربستان سعودی تأمین‌کننده نفت به بزرگترین مصرف‌کننده‌های دنیاست. فرارو به نقل از وال‌استریت ژورنال در این باره نوشت: رقیب‌های ادامه…